TR / EN

KONGRE & TOPLANTI ORGANİZASYONLARI YÖNETİMİ

toplantı öncesi hazırlık

 • Toplantı merkezinin seçimi ve toplantı tarihini belirlemek,
 • Alternatif otelleri belirlemek ve bütçelendirmeyi tamamlamak,
 • Halkla ilişkiler danışmanlığı yürüterek medya planlamasını yapmak ve takibini sağlamak,
 • Gelir ve gider takibini yapmak ve ön finansmanı yürütmek,
 • Kongre konseptini planlamak ve basılı materyalleri hazırlamak,
 • Kongre katılımcı hedef kitlesini belirlemek, adres bankası ve veritabanı oluşturmak,
 • Sponsorluk için strateji belirlemek, sponsorluk dosyalarını hazırlamak ve ilgili firmalara duyurmak,
 • Kayıt ve konaklama rezervasyonları yapmak ve konuşmacılarla irtibata geçip yazışmaları yapmak,
 • TTB – STE Türk Tabipler Birliği Kredilendirme ve değerlendirmelerini hazırlamak ve medya takibini yapmak,
 • Operasyon planı çıkararak, operasyonda çalışacak personeli organizasyon konusunda bilgilendirip görev dağılımı yapmak.

operasyon

 • Salonların teknik ekipmanlarını tamamlamak ve dekorasyonu hazırlamak, sergi ve poster alanlarını hazırlamak,
 • Basın ve medya merkezini, sunum kontrol merkezini, internet cafe'yi hazırlamak sponsorlara teknik destek vermek,
 • Kongre kayıt ve rezervasyonları yapmak, yiyecek – içecek hizmetlerini takip etmek, sosyal organizasyonları planlamak,
 • Kongre öncesi ve sonrası planlanan tur ve gezileri yapmak, rehberlik, danışmanlık, personel hizmetlerini yerine getirmek
 • Transfer hizmetlerini yerine getirmek, danışma masalarında uçak bileti ve seyahat işlemlerinde katılımcılara yardımcı olmak

raporlama

 • Otel mutabakatlarını yapmak ve organizasyon komitesine sunmak,
 • Kayıt ve konaklama raporlarını hazırlamak, veri bankalarını oluşturmak ve onaya sunmak,
 • Sponsorluk çalışmalarını ve genel kongre dosyasını tamamlayarak mutabakatları ve değerlendirmeleri onaya sunmak.